•  
    فرم شکایت جدید

    شورای انتظامی صنفی
    فرم ثبت شکایت
    با توجه به تبعات حقوقی ثبت شکایت از طریق این پورتال لطفا اطلاعات را صحیح و به درستی وارد نمایید .
    توجه نمایید، علاوه بر امکان پیگیری بعدی، کلیه اقدامات مرتبط با پرونده، از طریق ارسال ایمیل نیز به شما اطلاع داده خواهد شد.
    مشخصات شاکی
    نوع شخصیت :
    نام : *
    نام خانوادگی : *
    با توجه به تبعات حقوقی ثبت شکایت لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد نمایید
    کد ملی : *
    کد ملی خود را بدون در نظر گرفتن خط فاصله و به صورت پشت سرهم وارد نمایید
    شماره همراه : *
    شماره همراه خود را برای برقراری ارتباط وارد نمایید
    نام سازمان/شرکت : *
    با توجه به تبعات حقوقی ثبت شکایت لطفا نام کامل را به درستی وارد نمایید
    شماره ثبت : *
    شماره ثبت را مطابق اسناد ثبتی وارد نمایید
    محل ثبت : *
    نام شهر محل ثبت را مطابق اسناد ثبتی وارد نمایید
    شناسه ملی شرکت : *
    شماره اقتصادی : *
    شماره تلفن :   *
    شماره تلفن ثابت را با کد شهرستان و به صورت پیوسته وارد نمایید
    استان : *
    شهر : *
    آدرس : *
    مکاتبات رسمی پرونده به این نشانی ارسال می شود
    کدپستی :
    پست الکترونیکی : *
    لطفا ایمیل خود را برای برقراری ارتباط به درستی وارد نمایید. برای مثال test@test.com از این ادرس برای اطلاع رسانی اقدامات پرونده و مکاتبات بعدی استفاده خواهد شد.

    مشخصات نماینده قانونی شاکی
    با توجه به شخصیت حقوقی شاکی؛ درج صحیح و کامل اطلاعات نماینده قانونی وی الزامیست.
    نام :
    نام خانوادگی :
    با توجه به تبعات حقوقی ثبت شکایت لطفا نام و نام خانوادگی را به درستی وارد نمایید
    سمت نماینده :
    وکیل؛ مدیر عامل ؛ ...
    شماره تلفن :
    شماره تلفن ثابت را با کد شهرستان و به صورت پیوسته وارد نمایید
    شماره همراه :
    پست الکترونیکی :
    لطفا ایمیل را برای برقراری ارتباط به درستی وارد نمایید. برای مثال test@test.com از این ادرس برای اطلاع رسانی اقدامات پرونده و مکاتبات بعدی استفاده خواهد شد.

    مشخصات طرف شکایت
    نوع طرف شکایت :
    نام : *
    نام خانوادگی : *
    با توجه به تبعات حقوقی ثبت شکایت لطفا نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد نمایید
    کد ملی : *
    شماره همراه : *
    شماره تلفن :   *
    شماره تلفن ثابت را با کد شهرستان و به صورت پیوسته وارد نمایید
    پست الکترونیکی :  
    لطفا در صورت اطلاع از آدرس پست الکترونیکی طرف شکایت، جهت ارتباط بهتر سازمان با طرفین موضوع آن را وارد نمایید.
    آدرس :   *
    مکاتبات رسمی پرونده به این نشانی ارسال می شود

    طرح شکایت
    موضوع شکایت : *
    تاریخ وقوع : *
    شرح :
    ضمائم :
     ضمائم
     
    هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.

    در صورت معرفی نماینده، تصویر نامه معرفی را ضمیمه نمایید. همچنین مستندات مرتبط با شکایت را در این بخش ضمیمه نمایید.

    توافق نامه ثبت شکایت
    موافقت با به اشتراک گذاشتن اطلاعات ثبت شده، طی مراحل پی گیری پرونده با واحدهای مختلف شورای انتظامی، الزام به پذیرفتن مسئولیت قانونی عدم ارائه اطلاعات صریح و صحیح به شورای انتظامی و یا ارائه اطلاعات غلط یا شکایت به منظور رساندن ضرر به غیر می باشد.
    *
    کد امنیتی
    کد امنیتی : *

    لطفا کد امنیتی مشاهده شده در تصویر را در کادر بالا وارد کنید . توجه داشته باشید در صورت عدم ورود کد و یا اشتباه بودن ان اطلاعات شما ثبت نخواهد شد .
    لطفا بعد از ثبت پیش نویس ؛ اطلاعات وارده را تایید نمایید. در غیر این صورت درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد .

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان لرستان می باشد.
مجری: پورتال سامان